ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย..  
อ่านต่อ >>

แบบแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหา..  
อ่านต่อ >>

การใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย   เพื่อเป็นช่องทางการรายงาน..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561


**กรณีที่ Cockpit ไม่แสดงข้อมูล กรุณาเปิดการใช้งาน Flash Player ตามคู่มือด้านล่าง*
คู่มือการตั้งค่า flash