สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 (เวลา 07.00 น.)..  
อ่านต่อ >>

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 18 เมษายน 2560 (เวลา 18.00 น.)..  
อ่านต่อ >>

แบบแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหา..  
อ่านต่อ >>

การใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย   เพื่อเป็นช่องทางการรายงาน..  
อ่านต่อ >>

เหตุรถพ่วง 18 ล้อ ชนกับรถกระบะ มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย..  
อ่านต่อ >>

เหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย. 2560