1. สรุปข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ » นายกรัฐมนตรีตั้งคำถาม 4 ข้อ ปมเลือกตั้ง ให้ ปชช. ส่งคำตอบผ่านศูนย์ดำรงธรรม
  • เมื่อวาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า คสช. รัฐบาลนี้ยังมีภารกิจมากมาย อาจจะมากกว่ารัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่าน ๆ มา เพราะเป็นรัฐบาล   ที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและเป็นมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าปัจจัยต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคกีดขวางการทำงานของรัฐบาลและ คสช. แต่ก็ไม่ได้นำไปสู่ความล้มเหลวแต่อย่างใด  ส่วนการรายงานผลความคืบหน้าการบริหารราชการแผ่นดินครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาลและ คสช. นั้น ผมคิดว่าขณะนี้ยังไม่จำเป็น อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนักเพราะเราก็ได้พยายามสร้างการรับรู้มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เราก็ทำทุกอย่างมาโดยตลอดแต่ก็ยังมี  ผู้ที่พยายามรอจังหวะและโอกาสในการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง บั่นทอนกันเอง “รัฐบาล และ คสช. ยืนยันว่าการเป็นประชาธิปไตยของไทยจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นในหลัก     ธรรมาภิบาล นำพาให้ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้ ดังนั้น ขอฝากประเด็นคำถามไว้ 4 ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานต่อไป คือ 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และ  4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไรขอให้ส่งคำตอบและความคิดเห็นมาทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งมา  ผมยินดีรับฟัง” (เดลินิวส์)

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด