การใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย

 

เพื่อเป็นช่องทางการรายงานข่าวสารสถานการณ์ หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย (www.commandcenter.moi.go.th) เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) ระบบอินทราเน็ต (moinet) ผ่านป้าย (Banner) และสามารถดาวน์โลหดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย

ที่มา : -

เอกสารแนบ : -

7 กันยายน 2559 16:20:18 น.